قطعه ساز

كرج ـ خلج آباد جنب كوچه ابوذر پلاك 267 32310008 قطعه ساز عباداله زاده اينچه الله شكر
كرج ـ كلاك مقابل كوچه ويلا 2304792 قطعه ساز كوهي مجيد
کرج کمال شهر  پیشاهنگی ٢٠متری نورمنش  کوچه ظفر ۵ ، پلاک ۴۶   34711139 قطعه ساز كوهي باروق  عوض
کرج جهانشهر خ بوستان بلوار بهشتی پ 1.341 34417878 قطعه ساز ابوئي مهريزي ناصر
کرج جاده قزلحصار  بیسیم  کوچه صنعت گران  بن بست مازیار 33305960 قطعه ساز مدرس زاده  محمود
كرج کمال شهر نبش ظفر 1 پ 339 34800066 قطعه ساز شكوهي فرد امير  
كرج- حصارك-روبروي اداره پست-12 متري دلاوران پ 2 34563625 قطعه ساز نوروزي اسداله  
كرج - حصارك- آقا رضائي- گاراژ جهان بنز 34666030 قطعه ساز شيري شاداله 
کرج مجمع صنفی صنعتی کرج خ ٢٠ متری مرکزی اصلی کوچه ٢۵ (فلزتراشان )قطعه٢۵٠٨   قطعه ساز جواني اردكاني سعيد  
كرج- جاده ملارد- 700 متر بعد از مترو سمت راست پ 13روبروی درمانگاه آرین  32806460 قطعه ساز هاتفي قاسم  
کرج  چهارصددستگاه خ  شهیدملک زاده ، خیابان لاله ٩ پلاک32 32708540 قطعه ساز عسگريان زاده جلال 
كرج ـ خ دكتر بهشتي- روبروي دام پروري بنياد- دهقان ويلاي اول و دوم 4420057 قطعه ساز ابوئي سجاد  
كرج ـ حصارك بعد از خ انقلاب نبش كوچه توحيد  4552205 قطعه ساز مهدي كاشي غلامرضا 
کرج حيدرآباد کوچه شهيد احمداصلاني بلوار شهيد دکتربهشتي گاراژ کمالي نژاد  34576090 قطعه ساز ملكي ذبيح الله 
كرج ـ خلج آباد - جنب پمپ بنزين 2304483 قطعه ساز شكرالهي فتح الله 
كرج كارخانه قند  هفت تير   نبش شهيدان پناهي پ 85 32713714 قطعه ساز اوجاني فرامرز 
كرج - كمال شهر بلوار ش بهشتي نبش ظفر 15 تراشكاري ابتكار  4701509 قطعه ساز زند  نادر  
کرج  سرحدآبادغربی خیابان لاله (گلستان ششم)بلوار شهدای  پ 206  32802552 قطعه ساز اكبري سريزدي  حسن   
کرج کمال شهر خرمدشت خ قزلحصار بن بست میثم 3/2( گلها) پلاک ۱٢٩  34804820 قطعه ساز رمضان بيك  امير حسين  
كرج- خ چهار صد دستگاه جنب تعمير گاه بنز روبروي اداره عمران شهرداري  32709965 قطعه ساز خاكباز  مجيد  
کرج  خ ش بهشتی نرسیده به 45 متری گلشهر انتهای تعمیر گاه کدخدا قنبر کمالی    34506257 قطعه ساز علي محمدي  عباسعلي  
کرج ميدان استاندارد ابتداي خ فردوسي ملک مسجد صاحب الزمان  32802964 قطعه ساز گل محمدي  فرامرز  
كرج - كمال شهر خرمدشت ميثم 3 بهمن 4 پ 24 4802049 قطعه ساز رضائيان  محمود رضا  
كرج- كمال شهر روبروي مسجد جامع نبش ظفر 21 تراشکاری شاهین 34704814 قطعه ساز كيميائي اسدي  محمد جعفر  
کرج کمال شهر خرمدشت خ میثم سوم  بن بست بهمن چهارم پ ٣۴۶  34811713 قطعه ساز شفیعی زاده کرده کوهی مهدي 
كرج- جاده قزالحصار جنب شركت نان شهر  3304882 قطعه ساز خسروي  محمد رضا  
کرج  کمال شهر کوی صنعتکاران خ  قزوین خ  ٣٠ متری صنعتکاران مجتمع صنعتی پ 9 34712863 قطعه ساز فهرادي  سعيد  
كرج  كمال شهر خ ظفر 9 پلاك 20 34703155 قطعه ساز قمي اويلي مرتضی
كرج- كمال شهر روبروي پمپ بنزين مجتمع صنعتكاران پ 1 4700178 قطعه ساز موحديان  احمد  
كرج كمال شهر خ ش بهشتي مجتمع صنعتكاران پ 4 34700344 قطعه ساز عباس زاده آتشگاه  علي  
كرج- كمال شهر روبروي پمپ بنزين پاساژ صنعتگران پ 20  34705350 قطعه ساز همانژاد  جواد  
کرج کمال شهرخرمدشت خ میثم سوم بن بست بهمن چهارپ 366 34800074 قطعه ساز مختاريان پورزواره  اميد  
کرج کمال شهرخرمدشت بلوار ش بهشتی خ قزلحصار نرسیده به میثم 1   34810095 قطعه ساز شبان محمد علي 
كرج حسن آباد - مهر شهر نرسيده به سه راه اكبر آباد جنب كوچه پ 18 3307552 قطعه ساز عبادي سيد علي  
كرج ـ كمال شهر مقابل ايران خودرو صنعت كاران  4714029 قطعه ساز سامانپور  امير  
کرج هفتم تیر کوچه ش ابوالقاسم محمودی کهن  خیابان بعثت  پلاک 126 32254304 قطعه ساز لطفي بهادري زاده  جواد  
کرج کمالشهر پیشاهنگی  خیابان ٢٠ متری نورمنش کوچه ظفر ٩  پ 46 34715305 قطعه ساز احمدوند  علي مرتضي  
كرج كمال شهر روبروي پمپ بنزين پاساژ صنعتگران پ 23  34700094 قطعه ساز كمال زارع  ابراهيم  
كرج  کمالشهرخرمدشت خ ميثم 3 بن بست نیلوفر 10 پ 27  34810277 قطعه ساز كريمي علويچه  عباس  
كرج ـ كمال شهر ميدان ش بهشتي پ 1208 34705144 قطعه ساز بيات  محمد  
کرج کمال شهر خرمدشت ابتدای خ قزلحصارنبش ک میثم ۱  34800052 قطعه ساز مراد بختي  محمد  
كرج حصارك رضا شهر خ ش رضالو بلوار بهشتی گاراژ حمید  34666779 قطعه ساز شهاب نيا  علي صالح  
کرج کمال شهر خ امام خمینی کوچه میعاد ۱  پ ۱۶  34704143 قطعه ساز جمال نياز  محمد  
کمالشهر  پيشاهنگي خيابان وليعصر  بلوار شهيد بهشتي  پلاک 291    قطعه ساز تيماره  مهدي  
كرج كمال شهر ظفر 21 پ 9   قطعه ساز آشوري  احمد  
کمال شهر پيشاهنگي خ 20متري نورمنش ک 5 پ 12  34702962 قطعه ساز رضواني  ناصر  
کرج کمالشهر خ  فجر ۱٢ بلوار شهید دکتر بهشتی (قزوین ) پلاک 1010 34704046 قطعه ساز دهقان بنادكي  مرتضي  
گرمدره کوهک خیابان (باغ) خیابان کوهک پنجم پلاک ٢۶٨  36103544 قطعه ساز عباسي خليل  محمد رضا  
كرج ـ  شهرک صنعتي هلجرد کوچه اول پلاک 16     4704272 قطعه ساز صادقي آذر شربياني  فريده  
كرج ـ كمال شهر روبروي چلوكبابي باباطاهر جنب گاراژ جهان خودرو       3851 قطعه ساز اكبري سر يزدي  محمد  
كرج ـ كمال شهر ج قزل حصار  خ ميثم 3/2 پ 222  34801797 قطعه ساز پور فرخ اشرفي  مسعود  
ماهدشت (حاجی آباد) خیابان ششم خیابان سرداران  پلاک ٩ 37304695 قطعه ساز نعمتي سولدرق  محمد  
كرج كمال شهر روبروي پمپ بنزين پاساژ صنعتگران پ 23      34707808 قطعه ساز كفائي  مسعود  
كرج ـ جاده ماهدشت بعد از بيمارستان شريعتي خ جم شهيدان مرادي خ يكم بن بست گلسان   36308866 قطعه ساز قاسم پور گروسي  حسن  
كرج ـ كمالشهر ظفر 14 پلاك 32  34711873 قطعه ساز اسلامي  عبد الرحيم  
كرج كمال شهر بلوار ش بهشتي كوچه ظفر 6 پ 2  34707171 قطعه ساز دهقان   عليرضا  
كرج  گرمدره  ناصریه خ تاج بخش خ زرشكي پ 769  36100171 قطعه ساز آشوري موثق  محمد  
كرج ـ كمال شهر روبروي پمپ بنزين پاساژ صنعتگران پلاك 10     34702943 قطعه ساز مرجاني  موسي 
كرج ـ خ ش بهشتي روبروي بوتان گاز سابق گاراژ عدالت  3516635 قطعه ساز ساماني پور  طيب  
كرج ـ ماهدشت خ سرداران خ 3 پ 4  7307751 قطعه ساز عالي مهر  ايمانعلي  
كرج ـ كيلومتر 27 اتوبان تهران كرج روبروي شهرك جهان 2307833 قطعه ساز چهره گشا تپه كلي  فرزاد  
كرج ـ ماهدشت بلوار امام نبش  خ سرداران جنب تعويض روغني  7307551 قطعه ساز اصلاني  مجيد  
كرج ـ  ميدان 45 متري گلشهر خ اختر شرقي پ 86  34606397 قطعه ساز كريمي مقدم  مهران  
كرج ـ  كمال شهر خ بهشت سکینه خ چهارم پ 28  34703988 قطعه ساز دوستكاني  داود  
كرج ـ ماهدشت خ سرداران روبروي رنگ الوان  7858479 قطعه ساز شير علي  غلامرضا 
کرج کلاک پایین کوچه خلبان اسکندری کوچه مسجد صاحب الزمان طبقه زیر زمین 32309574 قطعه ساز دهقان يزدي  سهيل 
كرج ـ طالقاني جنوبي نرسيده به هفت تير لاله 5 پ 14 2707872 قطعه ساز رشيدي طاشكوئي  علي 
كرج شيخ آباد کوچه گلها بن بست 9 فلز تراشان قطعه 908    قطعه ساز بيات  رضا 
كرج ـ كمال شهر بلوار ش بهشتي ظفر 19 پ 12 34704472 قطعه ساز كمال زارع  اسداله 
کرج ـ کلاک ج مخصوص احمدیه کوچه برق شمالی روبروی بسیج جنب لاستیک سازی کل محمدی  2311687 قطعه ساز عیدی ماجلان  خسرو 
کرج ماهدشت (حسین آباد ) کوچه یسار خ امام رضا پ 56 37312269 قطعه ساز محمد کاشی حسن 
كرج - ماهدشت خ سرداران بين 6و 7 شمالي بعد از بن بست زمرد 37311224 قطعه ساز موسوي  سيد محمود  
كرج - كمال شهر خ ظفر 3 پ 15  34803156 قطعه ساز خاكباز  محمد رضا  
کرج ـ ج مخصوص کلاک ک برق شمالی روبروی بسیج پ 14 2307947 قطعه ساز دهقان یزدی  سعید 
کرج ـ ماهدشت منطقه صنعتی خ نهم جنوبی پ 15 7858483 قطعه ساز عباسی فتاح 
کرج کمال شهر خرمدشت خ میثم ۴ کوچه نیلوفر ۱۱ (ش منصورجامی )  پ ٢٠  24803716 قطعه ساز نقوی  علی 
کرج ـ ج قزل حصار روبروی پمپ بنزین کوچه صنعتگران پ 5 3359537 قطعه ساز قهرمانی  محمد علی 
کرج ـ ج قزل حصار بعد از میثم 3 پ 222 4801772 قطعه ساز محبوب نژاد  سید منصور 
کرج ـ ج مخصوص کرج نرسیده به پل کلاک برق شمالی پ 6  2318994 قطعه ساز آقائی نیارکی  سید رضا 
کرج ـ کمال شهر بلوار ش بهشتی خ فجر 4 پ 10 34819727 قطعه ساز زارع پیشه  امیر 
کرج کمال شهر  خ سرداران شهید خ چهارم(خاورپرس) پ ۱٢ 34711445 قطعه ساز فرخ زاد  امید 
کرج ـ کمال شهر پاساژ صنعتگران پلاک 26  4707335 قطعه ساز ورزدار احمد 
كرج ـ ماهدشت خ سرداران خ 6 جنوبی قطعه دوم شرقی                     7310800 قطعه ساز یزدانی  ذوالفقار 
کرج ـ کمال شهر نرسیده به پمپ بنزین رضوانیه جنب گاراژ حاج عسگری پ 1304 34710622 قطعه ساز ثمر بخش علیرضا 
کرج ـ گرمدره روبروی پمپ بنزین پاسارگاد کوچه نیلوفر پ 15   قطعه ساز احمدی  روح اله 
کرج ـ کمال شهر رضوانيه خ 11 شرقي پ 13يا 15 34714386 قطعه ساز محمد ظاهری عباس 
کرج ـ کمال شهر ظفر یک بن بست پیام پ 18 34819016 قطعه ساز اعتمادیان  حمید رضا 
کرج ـ بلوار دانش آموز مقابل خدمات غذایی سیب قصدیان پ 11830  32704023 قطعه ساز آقا قاسمی  علی 
کرج ـ کیلومتر 3 ج مخصوص تهران کرج - روبروی قطعات فولادی ایمن تاور کرین  32314030 قطعه ساز موذن  امین 
کرج ـ ماهدشت خ سرداران نرسیده به چمران پ 232 344268019 قطعه ساز زند لاف  فرهاد 
کرج ـ خ ش بهشتی خ میانجاده داخل گاراژ یاسایی پ348 34561673 قطعه ساز قنبری عباس 
کرج ـ کمال شهر بلوار ش بهشتی روبروی پمپ بنزین داخل گاراژ  34717462 قطعه ساز شفیعی زاده  سعید 
کرج گرمدره جنب کارخانه اتمسفر خ سروستان کوچه سوم غربی قطعه 141 36106949 قطعه ساز جعفری  زین العابدین 
کرج بین میانجاده و 45 متری روبروی بانک کشاورزی گاراژ ناصر ترابی    قطعه ساز باحجب علی وندی  هوشنگ 
کرج حصارک بعد از سه راه پستخانه جنب مجتمع فرهنگیان گاراژ حمید تراشکاری محمد  34666049 قطعه ساز فراهانی  محمد 
کرج کمال شهر بعد از میدان ش بهشتی روبروی پمپ ینزین رضوانیه پ 1346 34450147 قطعه ساز موسوی دولت آبادی  سید حسین 
کرج کمال شهر ظفر 5 پ 3 34704487 قطعه ساز قبادی ناصر 
کرج حصارک جنب مجتمع فرهنگیان گاراژ حمید  34666488 قطعه ساز سیمیاری علیرضا 
کرج خ ش بهشتی بعد از سه راه رجایی شهر نرسیده به دهقان ویلای اول خ میثم 17  34429988 قطعه ساز موفقی فرهاد 
کرج کمال شهر خ امام خمینی میعاد یک پ 13   قطعه ساز فرهادی پور  محمود
کرج کمال شهر خ سعدی جنوبی خ 24 متری احداثی پ 143 34713478 قطعه ساز پاداشی حامد 
کرج کمال شهر خ کلهر خ دوم پ 38 34702900 قطعه ساز آهنی آذری اوژن 
کرج کمال شهر اتوبان کرج قزوین خروجی شهرک صنعتی بهارستان خ رباط ماشین خ کمال زاده پ 4  34763158 قطعه ساز رئیسی امیر ناصر 
کرج کمال شهر مجتمع صنعتکاران پ 8  34711130 قطعه ساز رضایی نیری  ناصر 
کرج کمال شهر بلوار بهشت سکینه خ چهارم پ 19   قطعه ساز مقیمی الموتی حسین 
کرج کمال شهر خ گلدشت خ هفتم غربی کوچه اول سمت راست سالن دوم  34819713 قطعه ساز امید نو رحیم
کرج کمال شهر پاساژ صنعتکاران پ 10   قطعه ساز عباسیان سکینه خاتون
کرج کلاک پائین خ ویلای شمالی خ جاده مخصوص تهران کرج پ ۱۵٧  32315256 قطعه ساز آتشین جلوه امید 
کرج ابتدای جاده محمدشهربعد از زیرگذر راه آهن بن بست گلبادی پلاک 10 36707206 قطعه ساز کشوری  علی 
کرج شیخ آباد بلوار کامیون داران خ 20 متری فرعی 1 شمالی بن بست 12 پ 9   قطعه ساز رستمی جواد 
کرج کلاک خ کانال ج مخصوص کرج روبروی نمایندگی ایزو کاراژ تبریزی 32312731 قطعه ساز چهره گشا تپه كلي  فرهاد 
کرج کمال شهر پیشاهنگی ظفر 9 پ 68  34718199 قطعه ساز طاهری هزار رود رضا 
کرج ابتدای جاده محمد شهر حد فاصل بیسن میدان تره بار و پمپ بنزین زهره 36701271 قطعه ساز نوروز رعیت  عباس 
کرج کمال شهر پیشاهنگی خ ولیعصر یک پ 123 34809762 قطعه ساز خادمی رسول
کرج کمال شهر ج قزلحصار خ ناصر خاکی مجتمع صنعتی البرز  34824263 قطعه ساز شوندی  رضا 
کرج کمال شهر ظفر 5 پ 4   قطعه ساز حیدریان مهدی 
کرج مهرشهر کلستان یکم بین خ نهم و دهم روبروی کوچه نیلوفر تراشکاری کوثری  33402059 قطعه ساز کوثری  علیرضا 
کرج دهقان ویلای دوم خیابان ش قاصدی کوچه ش مرتضی ترابی  پ ٢٠ 34443614 قطعه ساز رحمانی  رضا 
کرج کمال  شهر  پیشاهنگی  کوچه آزادگان  کوچه ولیعصر   پلاک ۱٣٩    قطعه ساز علامه شهرام  
کرج کمال شهر شهرک امیرالمو منین خ احداثی(جنب خاورپرس) خ ۱٠.٢ (خاورپرس)  34701619 قطعه ساز صمیمی فر  مهران 
کرج مجمع صنفی  شیخ آباد خ ٣۵ متری اصلی ۱شمالی ک ٣٢ (آهنگران ) قطعه 3208    قطعه ساز حسین خانی یحیی 
کرج خرمدشت پل هوائی حصارک بزرگراه کرج تهران( پارکینگ عوارضی قدیم )   قطعه ساز مصطفائی وحید 
کرج گلشهر ویلا خ رودکی غربی خ ۱۵ متری حافظ پ ٣۵  33509615 قطعه ساز حسنی سید محمد علی 
کرج ماهدشت خ سردارآباد (دهم جنوبی) کوچه معراج  37858509 قطعه ساز جمشیدی نشترودکلی ابراهیم 
کرج  کلاک پائین کوچه اربابی خیابان جاده مخصوص تهران - کرج  32307464 قطعه ساز میرزائی  محمد رضا 
کرج کمالشهر  پیشاهنگی خ یکم (صادقپور ) کوچه ظفر ۱٩  پلاک ٣۶  34705900 قطعه ساز پیشکاری امیر حسین 
کرج فردوسی خ فردوسی خ ش قربان بازدار پلاک ٣٣۵ 32825499 قطعه ساز کرمی محمد
کرج محمدشهر  علی آباد گونه خ رزمندگان (کرمی )  خ گل چشمه پ ٩٢  36313199 قطعه ساز عباسی عباس 
کرج  دهقان ویلای دوم  خ دهقان ویلا دوم[شهیدبابایی]بلوار بهشتی پ٢ 34476265 قطعه ساز میرابی علیرضا 
کرج کمال شهر خ امام خمینی کوچه میعاد 1  پلاک 32  34722991 قطعه ساز گودرزی مهدی 
کرج  گرمدره (سعادتیه )  کوچه پژواک خیابان جاده مخصوص کرج 36100040 قطعه ساز ربیعی حسین آباد محمد رضا 
کرج گرمدره (ناصریه ) خیابان تاج بخش  کوچه ش احمدی (نوباف ) 36108368 قطعه ساز حاجی علی توران
کمالشهرخرمدشت ک بوستان اول(ش عبدالعظیم نورزاده خ سعدی پ ٨   قطعه ساز اسماعیلی حسن آباد شریف
کرج کمال شهر کوی صنعتکاران خ قزوین خ ٣٠ متری صنعتکاران مجتمع صنعتی پ 14 34705268 قطعه ساز جدید اسلامی  بهمن 
کرج کمال شهر خ 30 متری صنعتکاران مجتمع صنعتکاران پ28 34724822 قطعه ساز طالبی آرش 
کرج کمال شهر شهرک طالقانی خ طالقانی بن بست اندیشه 2   قطعه ساز شیخلر محمد 
کرج بالای اتوبان خ طیف ساز خ معاینه فنی    قطعه ساز نخبه زعیم بابک 
کرج گرمدره امیر آباد بلوار امیر کبیر ک بورقی پ 22 36120947 قطعه ساز ملکی راد  مهدی 

ورود

ثبت نام