قالب ساز
کرج کمالشهر پیشاهنگی ک ( ۱٢ متری احداثی) بن بست ظفر ۱٨ پ 25 34705018 قالب ساز حسيني خراساني سيد جلال 
كرج - كمال شهر جنب کلانتری 24 پ 821 34701888 قالب ساز مدرس زاده  محمود  
کرج کمال شهر خ امام خمینی میعاد 1 پ 7 34711129 قالب ساز باحجب علي وندي  بهروز  
كرج- كمال شهر پیشاهنگی بلوار ش بهشتی ظفر 12 پ 11  34705648 قالب ساز قاضيمرادي  رضا  
كرج - ايستگاه ويلا گاراژ چهل ستون پ 45  2307601 قالب ساز اجدري  محمد  
كرج ـ جاده قزلحصارمیثم 3 کوی صنعتگران پلاک 11 34820544 قالب ساز صباحي راد  رحيم  
كرج ـ كمال شهر خ ش بهشتي مقابل ايران خودرو پاساژ 4714029 قالب ساز سامانپور  هوشنگ  
كرج ـ كمال شهر ظفر 19 اولين سوله سمت چپ  4705422 قالب ساز جاويد  حميد  
كرج ـ كمال شهر پاساژ صنعتگران پ 7  34700095 قالب ساز مشفقي خامنه  قادر  
كرج ـ كمال شهر خ امام خميني  ميعاد 1 پلاك 11  34703471 قالب ساز الهوئي نظري  حكمت 
كرج ـ كمال شهر بلوار شهيد بهشتي ظفر 10 سمت چپ پلاك 4701968 قالب ساز شهسوار  مهرداد 
کرج کمال شهرخرمدشت خ میثم سوم بن بست ( ۱٠ متری احداثی اول) پ 422 34716108 قالب ساز موسوي سيد ايوب 
کرج ـ کمال شهر خ امام خمینی میعاد 10 کوی امینی پ 23 4711132 قالب ساز امینی  علی اکبر 
کرج ـ کمال شهر نبش 30 متری صنعتگران مجاور خ اصلی 34704541 قالب ساز مقدم  مهدی 
کرج ـ کمال شهر 30 متری صنعتگران سمت چپ پلاک 8 34701277 قالب ساز اسکندری طاسکوه قاسم 
کرج ـ کمال شهر بعد از پمپ بنزین پاساژ صنعتگران پ 11  34432797 قالب ساز حیدری خامنه اسداله 
کرج گرمدره خ تاجبخش خ ش احمدي پ 172/1 36109019 قالب ساز جعفر زاده امیر ارسلان 
کرج گرمدره روبروی شرکت اتمسفر  کوچه جام گل پ 8  36101242 قالب ساز رضوی خسرو شاهی  میر محمد مهدی 
کرج کمال شهر خ ظفر 12 پ 13 34718520 قالب ساز نعیمائی لنین
کرج کمال شهر خ امام خمینی میعاد یک پ 12 34716438 قالب ساز شیخی صابر
کرج کمال شهر ظفر 19 پ 3 34702367 قالب ساز آقا میرزا حسین 
کرج کمال شهر  بلوار ش بهشتی خ 30 متری صنعتکاران مجتمع صنعتکاران پ 25  34700814 قالب ساز ملک محمدی  حسین 
کرج کمال شهر  بلوار شورا ( بهشت سکینه )  خ پنجم پلاک 15  34705371 قالب ساز خلیلی فر سید مصطفی
کرج کمال شهر پیشاهنگی بلوار ش بهشتی کوچه ظفر 5 پلاک 23     قالب ساز جوادی فشتالی امیر محمد 
کرج کمال شهر پیشاهنگی بین کوچه ظفر 4 و 5 پ 5 34705993 قالب ساز قاضی مرادی  محمد سینا 
کرج کلاک خ باشگاه سوارکاری فرمان آرا خ کمالی 32313370 قالب ساز محمد زاده سراوانی ندا 
کرج کمال شهر شهرک امير المومنين خ دوم شرقي کوچه ششم شمالي پلاک 6 واحد 6 34722301 قالب ساز اسماعیلی  نبی کامران 
کرج کلاک پايين بزرگراه ش لشگري خ طالقاني 32320096 قالب ساز فاطمی سید علیرضا 

ورود

ثبت نام