ماشين ساز

آدرس محل صنفی  شماره ثابت رسته صنفی نام خانوادگی  نام 
محمدشهر شهرک صنعتی زیبادشت خ صنعت کوچه صنعت ۴ پلاک ٢٠۴ 36334181 ماشين ساز كاشيان علي اكبر 
كرج - كلاك ايستگاه ويلا خ كاوه  32307705 ماشين ساز حقيقي پناه  قنبر علي  
کرج کمال شهر خ فجر6(ش بهمن احمدی ) بلوار ش بهشتی پ  500  34704479 ماشين ساز بابائي اصل  علي  
كرج - جاده ماهدشت صفا دشت ( پدم ) خ كد بانو ك 2 گل پلاست پ 10  6307484 ماشين ساز دهقان خادر  ابراهيم  
كرج - كمالشهر شهرك اميرالمومنين بعد از هنرستان كلهر پ 20  3945 ماشين ساز كافي  امير رضا  
كرج کمال شهر خ بهشتی کوچه ظفر 5 پ 43 34717204 ماشين ساز نوروزي  علي  
كرج ـ ماهدشت خ سرداران خ اول هشتم جنوبی سمت چپ پ 10 7310763 ماشين ساز ميرعشقي  سيد مجيد  
كرج  خ شهيد بهشتي ميانجاده كوچه صنعت پ 12  34560852 ماشين ساز محمد علي ميرزائي  محمد رضا  
كرج ـ زير پل جاده فرديس زير پل مترو 300 متر پايين  2804119 ماشين ساز چلبي  عباد الله  
كرج ـ كمال شهر خرمدشت خ ميثم 3 و 10 متري احداثي اول سوله 6     4812339 ماشين ساز داداش زاده  علي  
كرج ـ ابتداي جاده ملارد جنب پل مترو تراشكاري ايده ال  2801706 ماشين ساز حكاك  حسن  
كرج ـ كمال شهر خ ظفر 9 پلاك 56 4705682 ماشين ساز انتظاري  نبي اله  
كرج ـ كمالشهر خ ش بهشتي نبش فجر 6    ماشين ساز عباس زاده آتشگاه  اعتماد 
كرج ـ محمد شهر خ آب و خاك پ 3  6701217 ماشين ساز عليزاده  نگهبان 
كرج ـ كمال شهر خ بهشت سكينه شهرك اميرالمومنين خ صاحب الزمان ك روستايي  4711601 ماشين ساز ستارزاده سيفي  مجيد 
كرج ـ كمال شهر ظفر 20 درب دوم  4704799 ماشين ساز اصل حسيني  ابراهيم 
كرج ـ خ برغان پ 912-908 2238146 ماشين ساز دور انديش  مير جواد 
كرج- كمال شهر بلوار ش بهشتي  34704855 ماشين ساز لايقي  علي اصغر  
کرج ـ ماهدشت سر در آباد خ روبروی مخابرات    ماشين ساز حمیدیان  علیرضا 
کرج ـ کمال شهر شهرک امیرالمومنین خ 6 پ 11 34821897 ماشين ساز شهبازی لاطران نعمت 
کرج کمال شهر شهرک امیرالمو منین خ احداثی(جنب خاورپرس) خ ۱٠.٢ (خاورپرس) بن بست رهنمون صنعت  34711539 ماشين ساز قصابی اسرافیل 
کرج ماهدشت خ سرداران پ 110 سوله اول 37850560 ماشين ساز یکرنگ سعید 
ماهدشت ، شهر ماهدشت ، خیابان سرداران ، بن بست زمرد سمت راست سوله دوم  37850560 ماشين ساز یکرنگ سعید 
کرج ماهدشت احمدآباد خ کارگر کوچه فرعي پلاک 80 37858557 ماشین ساز- تولید کوره حسنی لیواری  مرتضی 
کرج ـ کمال شهر  ظفر 14  پ 6 34723697 ماشین ساز پور عبدالله خانشیر محمد رضا 
کرج بلواردانش آموز بعد از بانک مسکن نبش گلستان دو پ 1043 32749509 ماشین ساز خزاعی اصل  محبت 
کرج جاده مخصوص کرج جنب کارخانه پلیکان کوچه شاه محمدی پ 110  32327669 ماشین ساز شیلاتی ابوالقاسم
کرج گرمدره بعد از شرکت اتمسفر خ سپهر نگارستان 3 پ 147 36107165 ماشین ساز صفری داریوش 
کرج ماهدشت خ کارگر خ استاد نوبخت قطعه 358   ماشین ساز حسن زاده ثمرین ایرج
کرج خرمدشت خ میثم 3-10 متری احداثی اول پ 482 34807290 ماشین ساز افشاری  مهدی 
کرج کمال شهر بلوار بهشت سکینه خ سوم  پ 34 34708103 ماشین ساز محمودی کهن  مهدی 
کرج کمال شهر انتهای ظفر 6 پ 158 34713585 ماشین ساز حسینی سید مرتضی
کرج کمال شهر پیشاهنگی کوچه ظفر 3 پ 25 34810330 ماشین ساز کرمی زهرا
کرج شهرک صنعتی بهارستان خ رباط ماشین پ 57  34763015 ماشین ساز میرزائی  علی اکبر 
کرج ماهدشت خ سرداران خ هشتم جنوبی اولین سالن سمت راست 37858450 ماشین ساز شهسواری هاشم 
کرج محمد شهر بين زيبا دشت و عباس آباد روبروي بازار آهن انتهاي کوچه توانا  36333774 ماشین ساز عشق جو محمد 
کرج ماهدشت چهار راه بی بی سکینه جنب کارواش پشت قواره 8 متری انتهای کوچه خاکی  2/166E+09 ماشین ساز ابراهیمیان ناصر 
کرج ماهدشت بلوار امام خ یاس کوچه بنفشه پ 90 37308121 ماشین ساز پیکی جمال 
کرج ماهدشت خ بی بی سکینه کوچه دانش 4 پ 557 37315401 ماشین ساز پور مختار فرشید 
کرج شهرک اوج انتهای بوعلی هجدهم نبش مسجد امام حسین (ع)   ماشین ساز رضائی پندری مجتبی 
کرج کمال شهرخرمدشت خ قزلحصار بن بست میثم 3/2( گلها)  پ 109  34811500 ماشین ساز هاشمی شاهرودی  سید حیدر 
کرج کمال شهر  پیشاهنگی  بلوار کاج ساختمان ترمینال مصالح فروشان پ 90  34823422 ماشین ساز صمدی بهمن
کمال شهر پیشاهنگی بلوار ش بهشتی کوچه ظفر ۱٨  پ ٣  34713584 ماشین ساز عینیان علی رضا 
کرج کمال شهر بلوار شهید بهشتی  کوچه فجر ۴  پلاک ۱٣    ماشین ساز حجازی مقدم سید محمد 
کرج ماهدشت خ سرداران خ پنجم شمالی کوچه سوم شرقی 37850654 ماشین ساز هوشیار آرش 
کرج گرمدره (کوهک ) خيابان تاج بخش  خيابان ورزشگاه  پلاک 613 36101718 ماشین ساز ملکی راد بهروز 
کرج کندر جاده چالوس روستای کندر خ ش آشوری خ اصلی   ماشین ساز فریدونی  حسین 
کرج کمالشهر  خیابان (جنب اتوبان ) خیابان سرداران شهید پ 11 34723854 ماشین ساز طاهنی مجید 
کرج کمال شهرخرمدشت خ قزلحصار بن بست ميثم 3/1 پ 1412 34824262 ماشین ساز حقیقی راد پیمان 
کرج کمال شهر پیشاهنگی بلوار شهید بهشتی کوچه ظفر ۵  پلاک ٧ 34710878 ماشین ساز مولوی پناه بهناز
کرج گلدشت خیابان گلدشت  خیابان (فجر) پلاک ۱٠۱ 34816293 ماشین ساز سید شربتی سید محمود
کرج مهرشهر (حسین آباد ) خ افشار بن بست (احداثی) پلاک 9 طبقه چهارم واحد 13  33233760 ماشین ساز آزادی رضا 
کرج  بالای اتوبان  خیابان شهیدرضاکمال زاده  خیابان رباط ماشین پلاک ۱٢ 34763407 ماشین ساز خواجه وند  محمود 
کرج  شهرک صنعتی بهارستان خیابان بهشت سکینه  خیابان گلستان ٧  پلاک 147 34760122 ماشین ساز کیانی  حمید رضا 
کمالشهر پیشاهنگی  کوچه ظفر ۱  خیابان ولیعصر ۱[شهیدان مصلحی]  پلاک 70 34813815 ماشین ساز فلاح پور محمد 

ورود

ثبت نام