امیر زارع پیشه


مشخصات هیئت رئیسه اتحادیه
 امیر زارع پیشه
سمت:  نایب رئیس اتحادیه

رسته: قطعه ساز
سابقه فعالیت در اتحادیه: 10 سال
سابقه حضور در هیئت رییسه اتحادیه : 4 سال
سابقه کار: 30 سال
تلفن تماس: 02634813727
آدرس محل کار:  کرج ـ کمال شهر بلوار ش بهشتی خ فجر 4 پ 10

ورود

ثبت نام