حسن رمضانیانمشخصات هیئت رئیسه اتحادیه
   حسن  رمضانیان
سمت:  بازرس اتحادیه
رسته:  دوخت و تست و جوش سیلندر و سر سیلندر
سابقه فعالیت در اتحادیه: 10 سال
سابقه حضور در هیئت رییسه اتحادیه : 4 سال
سابقه کار: 20 سال
تلفن تماس: 02634568987
آدرس محل کار:  کرج ـ حیدر آباد بلوار امام خمینی بلوار بهشتی پ774

ورود

ثبت نام