محمود مدرس زادهمشخصات هیئت رئیسه اتحادیه
  محمود مدرس زاده 
سمت:  دبیر اتحادیه

رسته: قطعه ساز
سابقه فعالیت در اتحادیه: 30 سال
سابقه حضور در هیئت رییسه اتحادیه : 4 سال
سابقه کار: 33 سال
تلفن تماس: 02633305960
آدرس محل کار:  کرج ـ جاده قزلحصار  بیسیم  کوچه صنعت گران  بن بست مازیار

ورود

ثبت نام