محمد آشوری موثق
مشخصات هیئت رئیسه اتحادیه


محمد آشوری موثق
سمت:  نایب رئیس اتحادیه

رسته: قطعه ساز
سابقه فعالیت در اتحادیه: 10 سال
سابقه حضور در هیئت رییسه اتحادیه : 8 سال
سابقه کار: 32 سال
تلفن تماس: 02636100171
آدرس محل کار:  كرج  گرمدره  ناصریه خ تاج بخش خ زرشكي پ 769

ورود

ثبت نام